Series Home Points Table Matches Teams

Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20 - Points Table

Super League, Group B P W L Pts Nrr
Tamil Nadu 4 3 1 12 +0.869
Karnataka 4 3 1 12 +0.762
Mumbai 4 3 1 12 -0.194
Punjab 4 1 3 4 +0.746
Jharkhand 4 0 4 0 -2.323
Super League, Group A P W L Pts Nrr
Haryana 4 3 1 12 +1.124
Rajasthan 4 2 2 8 -0.254
Maharashtra 4 2 2 8 -0.444
Baroda 4 2 2 8 -0.908
Delhi 4 1 3 4 +0.550
Group D P W L Pts Nrr
Haryana 8 6 1 26 +1.744
Mumbai 7 6 1 24 +2.105
Madhya Pradesh 8 4 3 18 +0.761
Puducherry 8 4 3 18 +0.061
Bengal 8 3 4 14 0.000
Meghalaya 8 3 4 14 -1.520
Assam 8 1 6 6 0.000
Mizoram 7 0 7 0 -4.256
Group E P W L Pts Nrr
Delhi 8 5 1 24 +1.331
Jharkhand 7 5 1 22 +0.982
Gujarat 8 4 2 20 +1.974
Jammu and Kashmir 8 4 2 20 +0.449
Odisha 8 3 3 16 +0.576
Saurashtra 7 3 4 12 +0.559
Nagaland 7 1 6 4 -2.437
Sikkim 7 0 6 2 -3.002
Group C P W L Pts Nrr
Maharashtra 7 5 2 20 +0.510
Punjab 7 4 3 16 +0.973
Chandigarh 7 4 3 16 +0.719
Chhattisgarh 7 4 3 16 +0.675
Hyderabad 7 4 3 16 -0.216
Railways 7 4 3 16 -0.872
Himachal Pradesh 7 3 4 12 +0.435
Arunachal Pradesh 7 0 7 0 -2.655
Group B P W L Pts Nrr
Tamil Nadu 6 5 1 20 +3.195
Rajasthan 6 4 2 16 +1.938
Vidarbha 6 4 2 16 +0.566
Kerala 6 4 2 16 +0.503
Uttar Pradesh 6 3 3 12 -0.509
Tripura 6 1 5 4 -1.983
Manipur 6 0 6 0 -3.929
Group A P W L Pts Nrr
Karnataka 6 5 1 20 +2.052
Baroda 6 5 1 20 +1.351
Services 6 4 2 16 +0.234
Andhra 6 3 3 12 +0.797
Uttarakhand 6 2 4 8 -0.448
Goa 6 2 4 8 -0.917
Bihar 6 0 6 0 -2.972